БЪЛГАРСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВОИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА И РАЖДАНЕТО НА ГЕРОИТЕ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
СОФИЯ, 14–15 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.П Р О Г Р А М А14 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.

Секция
ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА И РАЖДАНЕТО НА ГЕРОИТЕ
(ПЛЕНАРНА ЧАСТ)

Водещ акад. Константин Косев

Аудитория 65
11,30 – 14,00 ч.


Чл.-кор. Георги Марков (ИИ – БАН) – Епохата ражда героите.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Борислав Градинаров (ИФИ – БАН) – Героите и антигероите – рожби на историческия случай?

Доц. Петко Петков (ВТУ) – Героите на българския ХІХ век – историографски щрихи.

Доц. д-р Наталия Христова (НБУ) – Българският интелектуалец през втората половина на ХХ век: герой или антигерой?

Д-р Николай Поппетров – Раждането на героя: участие или съучастие? Концептуален поглед върху българската действителност и ролята на историческата наука (от 1878 до днес).

Чл.-кор. Васил Проданов (ИФИ – БАН) – Възможни теоретични модели на личността на лидера в историята на държавния социализъм.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Ангел Димитров (ИИ – БАН) – Героичното в българската национална идентичност: митове и реалност.  

Н. с. д-р Христина Амбарева (ИФИ – БАН) – Как се прави имидж на герой в историята?

Ст. ас. Милка Димовска (ПУ) – Участието на учителя по история в създаването на обективния образ на личностите в паметта на поколенията.

Секция
ОТ НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ДО ВОЙНИТЕ
ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
І ЧАСТ

Водещ доц. д-р Димитър Цанев

Аудитория 65
15,00 – 19,15 ч.


Доц. д-р Вера Бонева (ШУ) – Другата Великденска акция – 23 април 1861, и началото на църковно-светския култ към Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски.

Ас. Ваня Рачева (ИФ – СУ) – Защо Неофит Бозвели не стана любим герой, или как политическата присъда става историческа (по материали от ХІХ в.).
Христо Гиневски (УНК “Родопи” на ВСУ) – Сава Стратовски ( Келеш Севащо) –  истини и заблуди около ръководителя на църковно-националните борби в Родопите.

Докт. Владимир Стойчев (Университет Кобленц–Ландау, Германия) – Въобразено и действително Възраждане: “гърчеенето” като феномен на модернизацията в България”.

Д-р Йордан Желев (ЦДА) – “Дневникът”(“Хронографията”) на Христо Пулеков.

Ст. ас. д-р Емил Инджов (ТУ – Габрово) – Райчо Каролев в историята на българското образование.

Георги Граматиков (РИМ – Хасково) –  Христо Златаров-менторът, един малко известен български възрожденец.

Недялко Димов (РИМ – Хасково) –  Нестор Марков – просветител, книжовник и обществен деец.

Почивка 17,00 – 17,15 ч.

Д-р Любомир Георгиев (НБКМ) – Стефан Дуньов – български герой от Банат.

Елена Дяконова (НА – БАН) – Проблемът за личната и груповата памет в пътеписа като исторически извор.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Валентина Васева (ЕИМ – БАН) – Чествания по повод гибелта на личности и събития от националноосвободителните борби на българите след Освобождението.

Гл. ас. д-р Анна Кочанкова (ИФ – СУ) – Из документалното наследство на Тома Васильов: героизъм в ежедневието.

Ст. н. с. ІІ ст. д.и.н. Веска Николова (ИИ – БАН) – Партийните лидери в представите на своите съвременници (края на ХІХ – началото на ХХ в.).

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Йорданка Гешева (ИИ – БАН) – Политикът през погледа на съпругата си: Екатерина Каравелова и Султана Рачо Петрова.
-

Снежана Захариева (РИМ – Благоевград), Флорина Велева (РИМ – Благоевград) – Генерал Константин Жостов – историята на един достоен българин.


Секция
МЕЖДУ ИСТОРИЯТА И ПОЛИТИКАТА
(“ГЕРОИ” И “АНТИГЕРОИ” В СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ)

Водещ проф. д.и.н. Драгомир Драганов

Аудитория 21А
15,00 – 19,30 ч.
 

Доц. Румен Генов (НБУ) – Героичното като антитеза на модерната цивилизация: трансцендентната морфология на Томас Карлайл.


Ст. н. с. ІІ ст. д-р Теодоричка Готовска (ИИ – БАН) – Героите и историческият контекст. Д-р К. Крамер.

Ас. д-р Йоанна Бенчева (ИФ – СУ) – Герои на ежедневието. (По примера на Византия през ХІV в.).

Ивайло Кутов (ИФИ – БАН) – Ренесансът и Реформацията в светлината на философията на историята и новите политически форми.

Докт. Евгений Кандиларов – “От императора Бог към човека монарх” – въпросът за новия образ на император Хирохито след Втората световна война.

Мариана Малинова (ИИ – БАН) – Герои и антигерои в китайската история. Специфика на китайския героизъм.

Н. с. д-р Виолина Атанасова (ИИ – БАН) – ”Не съм светец, не съм и политик”. Махатма Ганди.

Проф. д-р Искра Баева (ИФ – СУ) – Създаване и развенчаване на герои в следвоенна Източна Европа: по примера на президента на Чехословакия Лудвик Свобода.

Почивка 17,00 – 17,15 ч.

Елеонора Пенчева (ЮЗУ – Благоевград) – Качествата на героите – митове и реалност. (Из съвременната действителност на латинска Америка).

Докт. Александър Сивилов (ИФ – СУ) – Добрият и Лошият в един южноамерикански уестърн. Салвадор Алиенде и Аугусто Пиночет.

Докт. Ирина Григорова (ИИ – БАН) – Митологизирането на генерал Дьо Гол в България

Н. с. Детелина Динева (ИИ – БАН) – Полша 1980–2006 г. Потъмня ли ореолът на героите от патината на времето?

Д-р Милен Михов (ВТУ) – Историческата наука и “прераждането” на героите в Бивша югославска  република Македония (БЮРМ).

Маг. Теодор Талев – Обществата като герои – българи и американци  15 години след Студената война.

Н. с. д-р Румяна Чукова (ИИ – БАН) – Сблъсъкът между старите и новите исторически митове в националната идентичност в постсъветските републики от Централна Азия.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Васил Пенчев (ИФИ – БАН) – Горбачов, Елцин, Путин. Концепцията на В. Согрин за “президентския синтез” в Русия.

Д-р Ивелина Иванова – Франк Анкерсмит за настоящето, представянето и митовете


15 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.

Секция 
ОТ НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ДО ВОЙНИТЕ
ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
ІІ ЧАСТ

Водещ проф. д.и.н. Стефан Дойнов

Аудитория 65
9,30 – 13,45 ч.


Н. с. ІІ ст. д-р Инна Манасиева (ИИ – БАН) – Михаил Драгоманов – федералист или автономист (историографски обзор).

Елена Чалгънова (РИМ – Благоевград) – Владимир Николов Каназирев – едни позабравен герой от Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.

Илия Стефанов (ДА – Пазарджик) – Методи Шаторов – герой или предател?

Ани Златева (ИИ – БАН) – Царица Елеонора – необругана, но и непризната благодетелка.

Румяна Кацарова (РИМ – Пазарджик) – За Димитър Тончев: между тържеството и “разпни го”.

Гл. ас. д-р Мария Желева (ЮФ – ТУ – Варна) – Александър Стамболийски, Жорж Клемансо и счупената писалка.

Проф. д.и.н. Любомир Огнянов (ИФ – СУ) – Александър Стамболийски в политическия живот на България.

Почивка 11,15 – 11,30 ч.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Росица Стоянова (ИИ – БАН) – Между героизирането и отрицанието. Щрихи към портрета на българския партиен лидер от междувоенния период. По примера на Александър Малинов.

Докт. Лиана Гълъбова (ЦНИН – БАН) – Митологизация и демитологизация на духовенството в българската историография.

Ст. ас. Русалена Пенджекова (ПУ) – Екзарх Стефан като публична личност – манипулативната забрава.

Н. с. ІІ ст. д-р Войн Божинов (ИИ – БАН) – “Царят-отец” или “Народният цар” – кратки размисли върху битието на двама български монарси.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Ерика Лазарова (ЦНИН – БАН) – Представата за юнака в контекста на балкано-българската хуманистика на д-р Найден Шейтанов.

Гл. ас. д-р София Василева (СВУБИТ) – Възстановяване на образите на българските царе, духовни водачи  исторически личности през периода между двете световни войни.

Дарина Илиева (НА – БАН) – Личният архив на Боян Пенев.

Проф. д.и.н. Георги Даскалов (ИФ – СУ) – Българската академична и военна интелигенция в Егейска Македония 1941–1944 – между реалността и тенденциозната интерпретация.

Светлана Христова (ЮЗУ – Благоевград) – Съвременните български културни герои – смяна на перспективата.

Секция
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЪВРЕМИЕ:
“ЗА” И “ПРОТИВ”

Водещ ст. н. с. ІІ ст. д-р Агоп Гарабедян

Аудитория 65
14,30 – 17,45 ч.


Ст. н. с. І. д.и.н. Луиза Ревякина (ИИ – БАН) – Георги Димитров и Васил Коларов – животът им в историята.

Доц. д-р Евгения Калинова (ИФ – СУ) – Сянката зад героя. Мейнард Барнс и Никола Петков.


Ст. н. с. II ст. д-р Румяна Тодорова ( ИИ – БАН) – Д-р Нисим Меворах – първият български пълномощен министър в САЩ след Втората световна война.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Господинка Никова (ИИ – БАН) – Предаден от своите. Щрихи от биографията на Манол Секеларов.

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Илияна Марчева (ИИ – БАН) – Герой или антигерой? Тодор Живков през погледа на съвременници и съратници.

Ст. н. с. І ст. Владимир Мигев (ИИ – БАН) – Съпоставителен анализ на личностите на Вълко Червенков и Тодор Живков като политици и държавници.

Почивка 16,00 – 16,15 ч.

Н. с. д-р Румяна Богданова (ИИ – БАН) – За политическата иконография на “социалистическото строителство”.

Н. с. д-р Светозар Недев (НВИМ) – Военната номенклатура.

Елена Бугарчева (ЦДА) – Героите на националноосвободителното движение в Македония и Одринско и българските историци на 80-те години на ХХ в.

Леонора Бонева-Траянова (НИМ) – Музейната експозиция като институционална сцена на героите от миналто.

Доц. д-р Мария Радева (СУ – ИФ) – Героизацията и дегероизацията в учебниците по история

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова (ИИ – БАН), докт. Марина Христова (ИИ – БАН) – Сто “адреса ” към историците.

Н. с. д-р Сашка Миланова (ИИ – БАН) – Журналистът и героите на съвремието.

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014