КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

  

Клубът на възпитаниците на Историческия факултет продължава връзката на завършилите студенти с факултета. Възпитаниците на Историческия факултет се реализират в престижни държавни институции и частни фирми или продължават образованието си в световно известни научни центрове. Чрез клуба те могат да отстояват интересите на своя факултет и да съдействат за неговия публичен образ.

Във факултета се организират срещи между настоящите и завършилите студенти. Това поставя началото на една възможност за Историческия факултет да познава своите студенти винаги. Всички настоящи и бивши студенти, както и всички, които са били академично обвързани с факултета, могат да станат членове на клуба.

Целите на Клуба на завършилите Историческия факултет са:
>> Да осъществява контакт между вече завършилите възпитаници и настоящите студенти
>> Да насърчава обмяната на опит между членовете на клуба, знанията и възможности на които могат да бъдат полезни за останалите
>> Да подпомага връзките между членовете на клуба

Всички възпитаници на Историческия факултет, които желаят да поддържат контакт с колегите си, могат да се регистрират със >>формуляр<< на следните адреси:

 

alumni@clio.uni-sofia.bg

или

Бул. Цар Освободител № 15, стая 40А, телефони: 987 62 92; 9308 322, факс: 946 30 22
 

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014