Ден на специалност Архивистика и документалистика


София - 16 април 2010 г.СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА “АРХИВИСТИКА И ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ
ДИСЦИПЛИНИ”


 

акад. Иван Дуйчев

 

   
 

На 16 април, 9,30 ч. в зала № 1 на Ректората деканът на Историческия факултет, доц.д-р Пламен Митев откри деня на специалност Архивистика и документалистика. Ректорът на Софийския университет, проф. дин Иван Илчев, се обърна към участниците с приветствено слово.

Председателят на Държавна агенция архиви, проф. д-р Георги Бакалов, изнесе доклад на тема:

Българската архивна реформа през 2010 г.

 

Проведени бяха дискусии в две части:

І. Българските архиви и професията архивист в Европейския съюз

ІІ. Професионалното архивно образование - реформи и очаквания

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2010