Конференция “В памет на 100-годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев (1907-2007 г.) – архивно наследство"


София - 18 април 2007 г.СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА “АРХИВИСТИКА И ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ
ДИСЦИПЛИНИ”

ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ
“ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ”


ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

В ПАМЕТ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ – АРХИВНО НАСЛЕДСТВО


П Р О Г Р А М А

 

Зала №1, Ректората
Водещ: доц. Андриана Нейкова
9.30 -10 ч. – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Приветствия от Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”, Директора на ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев”, Декана на Историческия факултет, Председателя на Главно управление на архивите при Министерския съвет
10.00 – 10.30 ч. акад. Васил Гюзелев (ИФ) – Историкът Иван Дуйчев
10.30 – 11.00 ч. проф. Боряна Христова (НБКМ) – Проф. Иван Дуйчев и Българската Археографска комисия
11.00 – 11.30 ч. Почивка
11.30 – 11.50 ч. проф. Стефка Петкова (ВСУ) – Иван Дуйчев и технологията на архивната работа
11.50 – 12.05 ч. доц. Милияна Каймакамова (ИФ) – Иван Дуйчев и проучването на българската духовна култура през Средновековието
12.05 – 12. 20 ч. доц. Цветана Чолова (НБУ) – Иван Дуйчев и проучването на изворите за средновековното българско естествознание
12.20 – 13.00 ч. – Дискусия
13.00 – 14. 00 ч. –Почивка

Зала №2, Ректората
Водещ: проф. Стефка Петкова
14.00 - 14.15 ч. доц. Андриана Нейкова (ИФ) – “Лекциите по архивистика” на Иван Дуйчев като библиографски факт
14.15 – 14.30 ч. доц. Марияна Пискова (ЮЗУ) – Документални следи от есенния стажантски курс за библиотекари
14.30 – 14.45 ч. Огнян Пунев (ЦДА) – Документални свидетелства за проф. Иван Дуйчев във фондовете на Централния държавен архив
14.45 -15.00 ч. д-р Анка Игнатова (ВТУ) – Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980 г.)
15.00 – 15.15. ч. д-р Ивайло Аврамов (БАН) – Избирането на проф. Иван Дуйчев за академик (по документи от БАН)
15.15 – 15.30 ч. Илонка Колева (СУ) – Академичният статус на Иван Дуйчев по данни от документи в Архива на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
15.30 -16.00 ч. Почивка
16.00 – 16.15 ч. доц. Анна Кочанкова (ИФ) – Проф. Иван Дуйчев и неговото време: документални свидетелства за два момента в професионалната му съдба
16.15 – 16.30 ч. доц. Юри Тодоров (ИФ) – Тенденции на съвременния информационен мениджмънт в библиотеки, музеи и архиви
16.30 – 16.45 ч. ст. н. с. Стоянка Кендерова (НБКМ) – Нови постъпления от източни ръкописи и старопечатни книги в библиотеката на ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев”
16.45 – 17.00 ч. Мария Иванова (ЦСВП) – Библиотека “Елена и Иван Дуйчеви”
17.00 – 17.15 ч. д-р Мария Полимирова (ЦСВП) – Сбирката от старопечатни книги в Центъра за славяно –византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”
17.15 ч.- 18 ч. Дискусия и закриване на конференцията

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2007