Историческият факултет предоставя за преподаватели възможност за мобилност в европейските университети  по програмата "СОКРАТ/ЕРАЗЪМ"!


В рамките на програмата "Сократ/Еразъм" съществуват договорености за осъществяване на едноседмични преподавателски мобилности през 2005-2006 уч. г. със следните партньори от Европейския съюз:

ФРАНЦИЯ

1 Парижки университет ІІІ - Новата Сорбона 1 преподавател
2. Национален институт за източни езици и цивилизации (INALCO), Париж - 1 преподавател
3. Университет на Каен, Франция - 1 преподавател
4. Университет "Мишел дьо Монтен", Бордо ІІІ- 1 преподавател
5. Университет "Марк Блок" - Страсбург ІІ - 2 преподаватели
6. Университет "Пиер Мендес Франс" - Гренобъл ІІ - 2 преподаватели

ИСПАНИЯ

7. Мадридски европейски университет - 2 преподаватели
8. Севилски университет - 2 преподаватели

ПОЛША

9. Вроцлавски университет - 1 преподавател

ЧЕХИЯ

10. Карловият университет в Прага - 1 преподавател

ГЪРЦИЯ

11. Солунски университет - 2 преподаватели
12. Западномакедонски университет в Лерин и Кожани - 1 преподавател

 

Колегите, преподаватели от Исторически факултет, желаещи да участвуват в мобилността, следва да подадат заявление в ст. 40 на деканата (г-жа Оля Комитова) до 20 декември 2005 г.


За допълнителна информация бихте могли да се обръщате към гл.ас. д-р Наум Кайчев (каб. 25а).


« Повече сведения за програмите "Сократ" / "Еразъм " »


« обратно »