О Б Я В А за провеждане на конкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2016/2017 г.

 

 

Уважаеми студенти и докторанти,СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2016/2017 година

Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уебсайта на СУ „Св. Климент Охридски“ (www.uni-sofia.bg) - Международна дейност - Еразъм+ - практики.Краен срок за кандидатстване: 17 юни 2016 г., 17:00 ч.

 

>> Условия за кандидатстване

Образци за кандидатстване:


>> ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване - Образец 1

>> Letter of Invitation - Образец 2

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2016