Авторски праваИсторическият факултет при Софийския университет "Св. Кл. Охридски" притежава всички права върху текстовете, оформлението и снимките на всички уебстраници, които са в областта clio.uni-sofia.bg. Съдържанието е защитено с авторско право, затова копирането и редактирането на материали от уебсайта на Историческия факултет може да става само с разрешението на издателя. Това не се отнася за копия на собствения компютър, направени от уеббраузър.

Историческият факултет не носи отговорност за правилността, пълнотата и актуалността на сайта. За съдържанието на поименните страници отговарят самите автори.

Линковете от сайта на Историческия факултет към други страници в интернет се правят без претенции за съдържанието и външния вид на тези страници и Историческият факултет се разграничава от тях.


 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2016