През 1980 година, след десетилетия етнографски четения  в СУ "Св. Климент Охридски", в Историческия факултет е основана катедра "Етнология"...


През 1995 година е открита и специалността "Етнология", в която е приет първият випуск студенти етнолози в България...През учебната 2004 / 2005 година за десети пореден път пред първокурсниците ще се разкрие необятната вселена на етноложкото познание ...
Юначе лудо и младо,
ку мислиш мене да зoмиш,
огради кoща висока
със дванаесте пенжурки,
със два високи кьошковеМен ма е майка учила
утрину рано да ставам,
беличка да са измия
със кълъп съпун ръкиен,
рано нах черква да ида,
белине свещи да паля...

Нашине сeвдим севгилни
какво убавко сторили,
та са нах тува дошлили!
Елате, сeвдим, елате,
елате, кърши седнете,
и ний щем кърши да седнем,
кърши щем да погледваме,
кърши щем да надпеваме.

« обратно »