Проф. д-р Веселин Костов Янчев

Ръководител катедра

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 Нова българска история


 Армията и военните организации в политическия живот на България 1878-1944 г.

 Кабинет:

 33

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 veselinyanchev@yahoo.com


Биографична справка


Роден на 30 януари 1963 г. в гр. Малко Търново, обл. Бургаска
Средно образование в СПУ "Васил Левски" - гр. Малко Търново (1981 г.)
Завършил специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1986 г.)
Редовна аспирантура (1987-1990 г.)
Доктор по история (1991 г.), "Българската социалдемокрация и пътищата към политическата власт 1891-1903 г."
Преподавател по история в 133 СОУ "А.С.Пушкин" (1991-1993 г.)
Н.с. І ст. по проблемите на военната политика до Втората световна война - Национален център за военна история (1993-1999 г.)
Ст. асистент в ИФ на СУ "Св. Климент Охридски", катедра по История на България (1999 г.)
Главен асистент (2001 г.)
Доцент (2005 г.)


По-важни публикации


І. Монографии:

1. Из историята на Съюза на запасните офицери (1907-1944 г.) и СОСЗ в България. С., 1997, съавтор: Н. Нешев.
2. Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945 г. С., 2000.
3. Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. Sofia, 2005. В съавторство с Иван Илчев и Валери Колев.
4. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912. ИФ- 94, 2006.
5. Българската армия в Първата световна война. І том 1915-1916., С., б.г. В съавторство с: Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, Т. Петров.
6. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912. (“Army, Social Order and Domestic. The Bulgarian Experience 1878-1912”). С., 2006.
7. История. Справочник. С., 2006. (В съавт. с Б. Гаврилов, К. Грозев, Г. Якимов).

ІІІ. Студии:
1. Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г., Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, Т. 64, С., 1999 и Т. 65, С., 2000.
2. Армията и разбойничеството в България от Освобождението до началото на ХХ век. ГСУ – ИФ, Т. 98-99, С., 2007.

ІV. Статии:

Създаване и начална дейност на Съюза на запасните офицери в България 1907-1915 г. - ВИС, 3, 1994.

Съюзът на запасните офицери в България - идеология и идейни конфликти 1907-1925 г. - Български военен преглед, Изв. бр., 1995. Публикувана и на френски, английски и немски език.

Политическите партии в България и Първата световна война - Български военен преглед, Изв. бр., 1995. Публикувана и на френски, английски и немски език.

Социалното състояние на българската държава през 1913-1915 г. - ВИС, 6, 1996.

Контролът в Българската държава след Освобождението. “Гражданинът и институцията”, С., 1996; същото и в: “Власт. Граждани. Политици. Конфликтите в българското общество.”, С., 1997, съавтор: В. Колев.
Войската и гражданските власти 1878-1912 г. - Сб. Модерна България. София, 1999.
Die Armee im öffentlichen Raum Bulgariens 1878-1912. – Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003.

Възникване на Солунския фронт. - Във: Иронията на историка. Сб. в памет на професор Милчо Лалков. С., 2004.

Професионалният конспиратор Дамян Велчев. – Във: Български държавници. С., 2005.

Руската концепция за българската армия след Освобождението. – Минало, 2005, № 3.

Армията срещу селяните?! Събитията от 1900 година. – Във: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов. С., 2006, 172-188.

Апология на българската социалдемокрация (1891-1944 г.). - Във: Изследвания по история на социализма в България. 1891-1944. Т.1, С., 2008, 142-244.

Княз Александър І и битката му с руските генерали. – История, 2008, № 5-6

Княз Александър І, армията и Русия. 1879-1885. – Във: Третото Българско Царство. 1879-1946. Сборник доклади. С., 2009.


Предговори и научна редакция:

1. Предговор към книгата на Д. Димитров “Разпра в работническата партия”, С., 1991.
2. Предговор към книгата на Я. Сакъзов “Тревога за призраци” С., 1991, съавтор: В. Младенов.
3. Историческа редакция и бележки към книгата на К. Бозвелиев “Моите спомени”, С., 1993, съавтор: Л. Гошева.
4. Историческа редакция и бележки към книгата на д-р А. Москов “Спомени”, Т.I, С., 1997.

Рецензии:

1. Св. Елдъров, “Униатството в съдбата на България” - Минало, 1994, кн. 3.
2. Да бъда полезен. К. Бозвелиев, “Моите спомени” - Военен журнал, 1994, кн. 3.
3. Патриархът на българското войнство. К. Калчев, “Генерал Д. Николаев. Биографичен портрет.” - Военен журнал, 1995, кн. 6.

Учебна литература:

1. История на България. Разширени планове за конкурсен изпит. В съавторство, С., 2000, с. 182-195.
2. Учебно помагало по история на България за зрелостници и кандидат-студенти. В съавторство, С., 2002, с. 351-372, с. 383-419; същото и в: История и цивилизация за 11 клас. Профилирана подготовка. С., 2002.
3. История. 9/12 клас. Справочник. Съкратено изложение на учебния материал. Б. Гаврилов, К. Грозев, Г. Якимов, В. Янчев. С., 2006.
4. История и цивилизация за 6 клас. В съавторство, Азбуки-Просвета. С., 2007.

Научнопопулярни:

1. История на БСДП. С., 1994.Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Доц.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева