Гл. ас. д-р Владимир Георгиев Станев

 

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 Нова българска история
 България във Версайската система 1919-1940 г.
 СИД Българският авторитаризъм в балканска перспектива


 

 

 Кабинет:

 33

 Приемен ден:

 вторник

 Приемно време:

 13.00-15.00

 E-mail:

 vladostanev@gmail.com

 

Биографична справка

Роден на 14.02.1972 г. в София.
През 1989 г. завършва средно образование в гр. София, 7 СОУ „Св. Седмочисленици”.
Следва история в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и специализира „Стара история и Тракология” и „История на България” (1992-1997).
Магистър по история (ноември 1997 г.).
В периода 1999-2002 г. е редовен докторант в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и разработва дисертация на тема „Междусъюзническият военен контрол в България 1920-1927 г. ” с научен ръководител проф. д-р Величко Георгиев, защитена през 2003 г.
Работи като учител по история, а между 2001 и 2006 г. е хоноруван асистент по Нова българска история в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Старши асистент в Катедра „История на България” в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2006 – 2007), Главен асистент от 2007 г.

Публикации

Копривлен и земите около средното течение на Места в съвременната епоха – историко-географска и икономическа характеристика. – Във: Копривлен. Т. 1, С., 2002, с. 32-39.
- Същото на английски език.
- Дипломатическата дейност на генерал Михаил Савов. – Минало, кн. 1, 2003, с. 68-78.
- Българската общественост и военноконтролните органи след Първата световна война 1920-1927 г. – История, бр. 3-4, 2003, с. 73-88.
- Междусъюзническият военен контрол и разоръжаването на гражданското население след Първата световна война. – Минало, кн. 1, 2004, с. 67-78.
- Структура и цели на съглашенския военен контрол в България 1920-1927 г. – Минало, кн. 4, 2004, с. 69-84.
- Спорът за Интегрална Югославия: от Триград за Черно море през Македония. – Минало, кн. 4, 2005, с. 56-76.
Съавт.: Д. Григоров
- Александър Цанков – “кръволок” или “спасител” – Във: Сборник Кюстендилски четения 2003-2004. Кюстендил, 2006, с. 106-120.
- Чл. 17. от Търновската конституция – между мита и реалността. – Във: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов. С., 2006, с. 110-123.
- Балканите между Запада и конфликта (1878 – 1945) – Във: Сборник Кюстендилски четения. Между мира и конфликта в Югоизточна Европа. В. Търново, 2007.
- Проституцията в София и Белград. – www. anamnesis.info
Съавт.: Хр. Беров
- Извънреволюционната дейност на ВМОРО – www. anamnesis.info
- Властта на „четвъртата власт” – Димо Казасов и „шпионската афера” през 1930 г. - Във: Толерантният националист. (Паметен сборник за проф. Стайко Трифонов). С., 2009, 231-243.
- Митология за Търновската конституция – История , 2009, № 3, с. 21-31.
- Същото – Във: Трето Българско царство 1879-1946. Научна конференция, София, 12 май 2009 г. Сборник доклади. С., 2009, с. 66-74.Предговор:

- Минчева, Г. и М. Петрова. 100 години земеделско образование 1906-2006. Добрич, 2006.

Съставител:

- Сб. Кюстендилски четения. Между мира и конфликта в Югоизточна Европа. В. Търново, 2007.

Отзиви, реценции

- Една неразработвана и актуална проблематика. Хрисимова, Огняна. Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в европейския Югоизток между двете световни войни. Варна, 2003. – Научен Алманах (Варненски свободен Университет), Серия “Общество и личност”, Варна, кн. 10, 2005.

Научнопопулярни публикации:

- Военното ежедневие. – Четвърти национален исторически конкурс 2005-2006. Фамилната история и превратностите на ХХ век. С., 2005.
- Бежанците. – Четвърти национален исторически конкурс 2005-2006. Фамилната история и превратностите на ХХ век. С., 2005.
- “Силно да любиш и мразиш” Щрихи към портрета на Димитър Петков. – Българе, бр. 3, 2006.
- Девети юни – между 1923 година и наши дни. - Българе, бр. 5, 2006.
Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Любомир Георгиев Огнянов


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Гл.ас. Ваня Николова Рачева