Доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски

 Катедра:

 Нова и съвременна история

 Програми:

 История на Русия, ч. I (IХ - ХVII в.)

 Кабинет:

 27

 Приемен ден:

 Вторник, Сряда

 Приемно време:

 14:00 - 16:00

 E-mail:

 alexk@clio.uni-sofia.bg

Биографична справка


Роден на 11 юни 1963 г. в с. Дяково, Софийска обл.
Завършил специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1986 г.)
Аспирант по Балканска история (1987 г.)
Асистент по История на Русия в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1989 г.)


По-важни публикации


Македонски въпроси I, II, III. - В: 1000 дни, бр. 5, 6, 7, 1991 (в съавторство с В. Колев).
Поглед върху етнорелигиозното съжителство в южната част на Средните Родопи (Доспатско, Девинско и Чепеларско). - В: Аспекти на етнокултурната ситуация в България, част II, София, 1992.
Юруците и етническото самоопределение на турското население в Девинско (Борино и Гьоврен). - В: Етническата картина в България, София, 1993.
Историко-географски и социално-политически аспекти на балканския номадизъм през Османскияь период. - В: Алтернативата в историята, София, 1993.
The Pomak Dilemma. - In: La transmission du savoir dans le monde musulman periferique. Lettre d'information 13, CNRS, Paris, 1993.
Юруците в Югозападна България (Дупнишко и Благоевградско) от 70-те години на ХVI до края на ХIХ в. - Сп. Етнология (под печат).
Три учебника по история от Република Македония. - В: Образът на другия в балканските учебници по история, София, 1998.
Каракачански етюд. - В: Сп. Демократически преглед (под печат).Катедра Нова и съвременна история


Проф. д-р Искра Василева Баева

  

Проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов


Доц. д-р Росица Стефанова Ташева


Доц. д-р Костадин Иванов Грозев


Доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски


Доц. д-р Дарина ГригороваГл.ас. д-р Борис Кирилов Стоянов