Проф. д-р ист.н. Красимира Димитрова Гагова


 Катедра:

Стара история, тракология и средновековна история

 Програми:

Средновековна обща история;
Въведение в историческата география;
Кръстоносни походи;
Латински език

 Кабинет:

39

 Приемно време:

 

 E-mail:Биографична справка


Родена на 5 януари 1953г. в София.

Завършила специалност класическа филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1976г.

Аспирант по средновековна българска история в Института по история при БАН от 1978г.

Доктор по история (1982г.), “Пътна и селищна система в Северна Тракия през ХІІ – ХІV в.”

Научен сътрудник ІІ ст. в Института по история при БАН (1983г.).

Научен сътрудник І ст. (1986г.).

Старши научен сътрудник ІІ ст. (1995г.).

От 1995г. хоноруван преподавател към катедра “Средновековна обща история” в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, води спецкурс “Въведение в историческата география”, от 1998г. и спецкурс “Кръстоносните походи” и курс по латински език.


По-важни публикации


Тракия през българското средновековие. Историческа география. София, 1995.

Кръстоносните походи. София, 1998.Катедра Стара история

Проф. д-р ист.н. Красимира Димитрова Гагова


Проф. д-р Петър Неделчев Делев


Проф. д-р ист.н. Диляна Василева Ботева


Гл.ас. д-р Веселка Василева Гъркова


Доц. д-р Ивайла Любомирова Попова


Доц. д-р Александър Николов Николов


Гл.ас.Юлия Милчева Цветкова


Гл. ас. д-р Кабалан Самир Мукарзел