За катедрата

Катедрата по нова и съвременна история осигурява преподаването на посочените учебни дисциплини в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и за извършването на свързаната с тях научно-изследователска дейност. Тъй като у нас историята на България и тази на Балканския регион са предмет на вниманието на отделни дисциплини, то общата история се съсредоточава върху останалата част от света. В хронологически аспект е прието новата история да разглежда периода от края на Средновековието до края на Първата световна война, а съвременната - от края на Първата световна война до наши дни. Историята на Русия в двата периода е обособена като отделно звено в рамките на катедрата. Четенията по нова обща история в Софийския университет започват още в годината на неговото основаване като Висше училище - 1888 г. Поради приетия през 1904 г. Закон за превръщане на Висшето училище в университет, тези четения са включени в програмата на учредената Катедра по средна и нова история към тогавашния Историко-филологическия факултет. Първата катедра по нова и най -нова история е създадена в 1919 г. През 1973 г. е преобразувана в "Сектор по нова и най-нова обща история" към Философско- историческия факултет, а през 1994 г. секторът е преустроен в "Катедра по нова и съвременна история" към Историческия факултет на университета.

Преподаватели

Проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов - ръководител катедра

Доц. д-р Росица Стефанова Ташева

Доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски

Доц. д-р Дарина Григорова

Доц. д-р Тина Георгиева

Гл.ас. д-р Борис Кирилов Стоянов

Доц. д-р Гергана Алексиева

Доц. д-р Александър Сивилов

Ас. д-р Албена Пламенова Миланова

Ас. Боряна Николаева Митева

 


Гост-лектори

Проф. д-р Искра Василева Баева
Проф. д-р ист.н. Андрей Лазаров Пантев

Проф. д-р ист.н. Милен Семков

Доц. д-р Димитър Вечев

Доц. д-р Румен Луизов Генов

Гл.ас д-р Зоя Иванова
Доц. д-р Петко Методиев Петков
Доц. д-р Дора Александрова Калчева
Проф. д-р ист. н. Драгомир Павлов Драганов

Докторанти

Светослав Маноилов
Тонка Костадинова
Зорница Грекова
Иван Кожухаров
Чавдар Митов
Даниела Каналиева
Росен Кукушев
Ива Венкова
Пламен Димитров
Поля Рачалова


Студентски презентации ІІІ курс (2008 г.)

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група