За катедрата

Катедрата по история на Византия и балканските народи предлага и осъществява различни учебни курсове по история на Балканите от обособяването на Източната Римска империя през ІV-V в. до наши дни.  Провеждат се общи и специализирани бакалавърски курсове по средновековна, нова и съвременна балканска история и по история на Византия за студентите от специалностите в Историческия факултет. В допълнение катедрата удовлетворява потребностите на целия Софийски университет от обучение по  история на Византия и Балканите.

Катедрата по история на Византия и балканските народи предлага на всички кандидати със завършена степен "бакалавър" обучение в магистърската програма "Европейски югоизток".

Катедрата продължава дългогодишна традиция на преподавания  и изследвания по история на  Византия и Балканите, осъществявана в миналото от такива изтъкнати български учени като проф. Петър Мутафчиев, проф. Бистра Цветкова, проф. Милчо Лалков и проф. Мария Тодорова.
Катедрата по История на Византия и балканските народи формално се обособява през 1972-1974 г. (дотогава дисциплината "История на Византия" се е преподавала в Катедрата по история на България, а балканската история - в Катедрата по нова и най-нова история). Катедрата се оглавява от проф. Петър Тивчев (1974-1981 г.), проф. Милчо Лалков (1982-2000 г.) и проф. Георги Бакалов (2000-2003 г.). Катедрата е оглавявана от проф. Христо Матанов (2003-2007 г.). През 2007 г. за ръководител на катедрата е избран доц. Иван Първев.

Сайт на специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа.

Преподаватели

Доц. д-р Наум Илиев Кайчев - ръководител катедра

Чл. кор. проф. дин Иван Илчев Димитров
Проф. дин Христо Луков Матанов

Проф. дин Иван Христов Първев

Ас. Васко Арнаудов

Ас. Йоанна Илиева Бенчева

Гл.ас. д-р Христо Анастасов Беров

Гл. ас. д-р Мария Баръмова

Гл.ас. д-р Теодор Димитров

Ани Истаткова - специалист


Гост-лектори

 

In memoriam

Проф. д-р Георги Петров Бакалов

 

Докторанти