Деканат

Ваня Живкова - главен инспектор - администрация, каб.  40

Оля Комитова - инспектор, каб. 40

д-р Григор Бойков - инспектор проектна и научна дейност, стая 403В, БФ

Мария Кипровска - инспектор проектна и научна дейност, стая 403В, БФ

д-р Велислав Бонев - инспектор учебна дейност (СУСИ), Център по археометрия


Отдел студенти

Камелия Янакиева, инспектор, каб. 24

Нина Христова, инспектор, каб. 24

 

Библиотеки на Исторически факултет

Библиотека История

Емилияна Попова, зав. библиотека

Евелина Миленкова, библиотекар


Библиотека Археология

Ваня Дончева - зав. библиотека

 

Издателски съвет на Историческия факултет

Председател:
Доц. д-р Георги Николов

Членове:
проф. дин Диляна Ботева
проф. д-р Евгения Калинова
доц. д-р Георги Якимов
гл. ас. д-р Елена Ангелова
гл. ас. д-р Мария Баръмова
гл. ас. д-р Борис Стоянов
гл. ас. д-р Виолета Коцева
Милета Мирчева Милчева - редактор, каб. 33

 

Учебен съвет към Историческия факултет

Председател:
доц. д-р Мира Маркова

Членове:
проф. д-р Борислав Гаврилов
доц. дин Иван Първев
доц. д-р Георги Якимов
доц. д-р Ивайла Попова
доц. д-р Красимир Стоилов
Проф. д-р Надя Манолова-Николова
гл. ас. д-р Даниела Стоянова

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg 2004 - 2016