Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет


Летен научен семинар в Китен по проблемите на Дидактиката на историята
26 - 30 юни 2006 г.


 

"Пространството в историята">> Снимки

ПРОГРАМА

Понеделник, 26 юни
Начало: 9:30, заседателна зала
Водещ: доц. д-р Румен Донков
Откриване
1. проф. д.и.н. Иван Илчев -
2. доц. д-р Румен Донков - България в пространството на Балканския полуостров
3. проф. д.ф.н. Желязко Стоянов - Историческо пространство и историческо време
4. проф. д.и.н. Цветана Георгиева - Употребата на пространството в българската историография
Почивка
5. доц. Георги Георгиев - Към проблема за пространството в историята (някои дидактически аспекти)
6. доц. д-р Валери Колев - Бележки върху организиране на българското пространство
Дискусия

Вторник, 27 юни
Водещ: проф. д.ф.н. Желязко Стоянов
1. доц. д-р Мария Радева - Между подражанието и идентичността: историческото образование през 40-те и 50-те години на ХХ век
2. доц. д-р Красимира Табакова - Методът на проекта и неговото използване в обучението по история
3. гл. ас. Димитър Арнаудов - Методическо системотворчество върху учебните програми по история и цивилизация
4. доц. д-р Тодор Мишев - Пространството на историята в обучението по "Свят и личност" в ХІІ клас
5. Людмил Станчев - Морето - океан според Христофор Колумб
Почивка
6. доц. д-р Константин Паев - ЮЗУ - Европа и европейското пространство през погледа на новите учебни програми по история и цивилизация
7. доц. д-р Юри Тодоров - Оралност, писменост и пауърпойнтилизъм в историята
Дискусия

Сряда, 28 юни
Водеща: доц. д-р Мария Радева
1. доц. д-р Светлана Иванова - Пространствата християни и мюсюлмани в османските градове в Румелия до ХVІІІ в.
2. гл.ас. Александър Антонов - Инфраструктура на овладяното пространство, османски документи за пътните станции по диагоналния път (orta kol) от ХVІІ и ХVІІІ векове
3. доц. д-р Андриана Нейкова - Архивите на християнската църква в европейското средновековно пространство
4. доц. д-р Цветана Чолова - НБУ - Географските познания за населената земя в средновековна България
Почивка
5. доц. д-р Димитър Цанев - Белгия, българското освобождение и възстановяването на българската национална държава във втората половина на ХІХ век
6. доц. д-р Надя Манолова - Из възрожденското културно-духовно пространство
7. гл.ас. д-р Наум Кайчев - Пространството "Велика Илирия": география и идеология в Загреб (1832 - 1848)
Дискусия

Четвъртък, 29 юни
Водещ: доц. Георги Георгиев
1. Проф. д-р Искра Баева - Пространство и геополитика в Източна Европа през ХХ век
2. доц. д-р Бойко Белегов - А моят часовник все още работи
3. доц. д-р Дора Калчева - Влияние на германския националсоциализъм в България
4. гл.ас. д-р Зоя Димитрова - Съветските корени на междуетническите конфликти в постсъветското пространство
5. доц. д-р Лъчезар Стоянов - НБУ - За "окупацията" на Вардарска Македония (1941 - 1944) - термини и политика
Почивка
6. гл.ас. д-р Анна Кочанкова - Български институции и културно пространство: щрих към архивната стратиграфия (1879 - 1947)
7. гл.ас. д-р Михаил Груев - Комунизъм и окултизъм
Дискусия

Петък, 30 юни
Водеща: доц. д-р Красимира Табакова
1. Камен Станев - Морето - неусвоеното пространство в Първото българско царство
2. Димитър Атанасов - Дипломатическата клетва у езическите българи
3. Радослав Спасов - Влиянието на Рим в Северна България ХVІІ - ХІХ век
4. Ст.ас. Димитър Григоров - Из лиричните пространства на Сърбия
Почивка
5. Милена Петкова-Енчева - Етнодемографска структура на Стара Загора през ХVІ - ХVІІ век
6. Андрей Лунин - Домашната тоалетна като част от жизненото пространство на българина (голямата нужда от модернизация през ХХ век)
Дискусия
Закриване на семинара


 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014