Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет

Национален научен семинар по проблемите на Дидактиката на историята

Китен
25 - 27 юни 2007 г.


В памет на проф. Йордан Шопов


"Документи и памет в историята"

ПРОГРАМА

Понеделник, 25 юни
Начало: 9:30, заседателна зала
Водещ: доц. д-р Румен Донков
Откриване
1. доц. д-р Румен Донков – Документи и информационни бариери
2. проф. д.ф.н. Желязко Стоянов – Паметни места и социална памет
3. доц. д-р Пламен Митев – Между документа и мита (три примера из политическото ни Възраждане)
4. доц. д-р Анна Кочанкова – Нови полета на документиране: История на жените
Почивка
5. доц. д-р Юри Тодоров – Модерната оралност - комуникациите в ерата на информацията
6. доц. д-р Костадин Паев – ЮЗУ – Плурализъм и обективност при използването на документалните източници в обучението по история
7. доц. д-р Цветана Чолова – НБУ – Византийското научно наследство в Средновековна България
Дискусия

Вторник, 26 юни
Водещ: проф. д.ф.н. Желязко Стоянов
1. доц. д-р Светлана Иванова – Какво пише държавата, какво чува раята, какво знае историкът
2. гл. ас. Александър Антонов – Историческата памет в Сарандаполската летопис
3. Мария Шушарова – докторант – Документи, свързани с процедурата по поверяване на аянската длъжност (Бюрократизирането като отрицателен маркер за кредита на доверие към местния елит)
4. Янко Христов – ЮЗУ – докторант – Относно почитането на принц Енравота в Първата българска държава
Почивка
5. Милена Петкова-Енчева – докторант – Документи и историографски версии за демографската съдба на Източна Тракия след османското завоевание
6. доц. д-р Валери Колев – Краят на ‘турското робство’ след Освобождението
7. доц. д-р Румен Генов – НБУ – Английски свидетелства за Съединението на България
Дискусия

Сряда, 27 юни
Водещ: доц. д-р Тодор Мишев
1. доц. д-р Тодор Мишев – Ученически проекти - документи за творческа историческа конюктура
2. доц. д-р Дора Калчева – Дневниците на Виктор Клeмперер. Безценен документ за историята на националсоциалистическа Германия
3. доц. д-р Бойко Белегов – ПУ, ф. Смолян – Борба за власт в съветското ръководство след смъртта на Сталин 1953-1955 г.
4. гл. ас. д-р Валентин Китанов – ЮЗУ – Документални източници за едно неизвестно споразумение на ВМРО и Турция за Македонска държава
Почивка
5. гл. ас. д-р Милена Ангелова – ЮЗУ – От шмайзера към бюлетината – Съюз на бойците против фашизма, края на 40-те, началото на 50-те години на ХХ век
6. доц. д-р Лъчезар Стоянов– НБУ – Декемврийският пленум от 1963 г.
7. ас. д-р Гергана Алексиева – Автономните пактове от 1981 г. и финализацията на автономната карта на Испания
Дискусия
Закриване на семинара

>> Програмата в pdf формат <<

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014