Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет

Национален дидактически семинар
“Историческо образование – традиции и иновации"

Китен, 21 юни – 25 юни 2010 г.


 

 

проф. д.ф.н. Желязко Стоянов - Емоционално-естетически аспекти на историята и историческото образование
доц. д-р Тодор Мишев - Армения и арменците в българското историческо образование
доц. д-р Цветана Чолова (НБУ) - Възприемане и преработване на византийския образователен модел в средновековна България
доц. д-р Румен Донков - Демократичен подем на българското историческо образование
доц. д-р - Надя Манолова - За преподаването по История на България във ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”
доц. д-р Костадин Паев (ЮЗУ) - Изучаването на държавата и правото в обучението по история
доц. д-р Валери Колев - Проблеми пред магистърските програми на ИФ
доц. д-р Анна Кочанкова - Реформата във висшето образование и Софийския университет през 40-те г. на ХХ в. - документални източници, властови механизми
доц. д-р Юри Тодоров - Свободен достъп – технология за научна комуникация
доц. д-р Бойко Белегов (ПУ) - СССР и сталинизмът в историческото образование
доц. д-р Андриана Нейкова - Стандартизацията и стандартите в българската архивна практика и архивно образование
доц. д-р Дора Калчева - Традициите на документалната обвързаност и нтерпретационното им обогатяване след 1989 г. в съвременната история
доц. д-р Лъчезар Стоянов (НБУ) - Трайко Китанчев и Солунската мъжка гимназия
гл. ас. д-р Стефан Стефанов (ФНПП) - За какво е служил „Греко-болгарски разговорник и кратка болгарска история” на Хр. Павлович от 1835 г.?
ас. Андрей Лунин - Електронното обучение: предизвикателства и възможности пред българското историческо образование
Камелия Божилова - Документи на българската здравна администрация, съхранявани в БИА, НБКМ и в ЦДА за нуждите на обучението по „Архивистика и документалистика”


 

>> Програма <<

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014