Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет

Национален дидактически семинар
“Историята като бъдеще"
Китен, 27 юни – 30 юни 2011 г.


 

 

проф. д.ф.н. Желязко Стоянов - Прогностичните функции на историческите знания
доц. д-р Тодор Мишев - Историческа алтернатива - победилата Германия през 1945
доц. д-р Румен Донков - Историческото бъдеще
доц. д-р Костадин Паев (ЮЗУ) -  Пътят на историята: от университета до училището
доц. д-р Валери Колев - Историята в училището и британското бъдеще
доц. д-р Анна Кочанкова - Документиране на миналото, идентичност за бъдещето
доц. д-р Юри Тодоров -
Уикилийкс – между информационния бум и тайната
доц. д-р Андриана Нейкова - Българската архивна реформа като европейското бъдеще за историческите ни архиви
доц. д-р Дора Калчева - Студената война и заложения в нея край на конфронтационния модел
ас. Андрей Лунин - Поглед към един специфичен проблем на „бъдещето”: появата на феномена Интернет в българската преса през 90-те години
гл. ас. д-р Янко Христов (ЮЗУ) - Средновековната тематика в кандидатстудентския изпит по история
Ваня Иванова (10-то СОУ) - Произведенията на изкуството в обучението по история: едно обещаващо бъдеще
доц. д-р Димитър Арнаудов (ПУ - ф. Кърджали) -
Културната матрица за разпознаване моделите на обучение
 

>> Програма <<

 

 

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014