Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет


К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

"Дебати и проблеми в модерната българска историческа наука"

П Р О Г Р А М А

КЮСТЕНДИЛ, 27-29.05.2011 г.27.05.2011 г. (петък)

12.00 ч. Пристигане в Кюстендил

Откриване на конференцията (Нова конферентна зала)

13.45 - 14.00 ч.– Приветствие от г-н Валентин Дебочички (Директор на РИМ-Кюстендил)

14.00 - 14.30 ч. – Доц. д-р К. Грозев, Представяне на Университетски хуманитарен комплекс (УХК) „Алма Матер” при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

14.30 - 15.00 ч. – Доц. д-р Тодор Попнеделев, Перспективи и идеи за развитие на секция „Българистика” към научна програма „Памет” в рамките на УХК „Алма Матер”

Първи панел „Актуални историографски проблеми в българската медиавистика” (Нова конферентна зала). Водещ: Валентин Дебочички

15.00 - 15.20 ч. – докт. Антоан Тонев (СУ) – Заселването на славяните на Балканите – нов поглед към един стар проблем

15.20 - 15.40 ч. – гл. ас. д-р Янко Христов (ЮЗУ) – Следи от византийско законодателство от VІІІ век в един старобългарски цикъл разкази

15.00 - 16.00 ч. – докт. Георги Димов (СУ) – Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през ХІ-ХІІ век (под византийско владичество)

16.00 - 16.20 ч. КАФЕ-ПАУЗА

16.20 - 16.40 ч. – докт. Георги Канев (СУ) – Приписките като градиво за душевността на средновековния български книжовник (Х-ХІV в.)

16.40 - 17.00 ч. – гл. ас. д-р Никола Дюлгеров (СУ) – За приликите и разликите между пронията и западноевропейския фиеф

17.00 - 17.20 ч. – докт. Симеон Хинковски (СУ) – Българо-генуезките отношения в българската историография

17.20 - 17.40 ч. – докт. Зорница Велинова-Тренчева (СУ) – Проблемът за историческата гледна точка в изследванията на архитектурата на следосвобожденска София

17.40 - 18.00 ч. ДИСКУСИЯ28.05.2011 г. (събота)

Втори панел „Традиция и модерност в историографията на прехода” (Нова конферентна зала). Водещ: доц. д-р Валери Колев

10.00 - 10.20 ч. – гл. ас. д-р Ангел Николов (СУ) – Дискусиите около произхода и ранната история на българите във възрожденската историография като праобраз на съвременните опити за запълване на „бели полета” в българската история

10.20 - 10.40 ч. – докт. Ивелина Машева (СУ) – Женският наемен труд и пазарно ориентирана стопанска активност през Възраждането

10.40 - 11.00 ч. – докт. Деяна Кръстева (СУ) – „Окцидент” експрес. Железници и модернизация на Балканите в българската историография

11.00 - 11.20 ч. – доц. д-р Валери Колев (СУ) – Създаването на българските политически парти през погледа на съвременници и историци

11.20 - 11.40 ч. КАФЕ-ПАУЗА

11.40 - 12.20 ч. – гл. ас. д-р Светослав Живков (СУ) – Селските бунтове от 1900 г. в хуманитаристиката

12.20 - 12.40 ч. – докт. Камелия Божилова (СУ) – Българският лекарски съюз – тясно специализирана професионална организация или значим обществен фактор през периода 1901-1947 г.

12.40 - 13.00 ч. – докт. Цветомира Антонова (СУ) – Рецепцията на Октомврийската революция и болшевизма в българския църковен дискурс през 20-те и 30-те година на ХХ век

13.00 - 13.20 ч. ДИСКУСИЯ

Панел „ХХ век в мисленето на историците” (Нова конферентна зала). Водещ: доц. д-р Костадин Грозев

14.20 - 14.40 ч. – студ. Венета Хинковска (СУ) – Възгледите на проф. Стефан Киров за конституционното устройство на българската държава.

14.40 - 15.00 ч. – гл. ас. д-р Владимир Станев, студ. Даниела Ташева (СУ) – Акция „неудобните”: Деветнадесетомайците срещу ВМРО в оценките на историографията.

15.00 - 15.20 ч. – докт. Димитър Петров (СУ) – Албанците в Западна Македония и тяхното място в българската наука

15.20 - 15.40 ч. КАФЕ ПАУЗА

15.40 - 16.00 ч. – доц. д-р Елка Дроснева (СУ) – Без дебат и със проблеми

16.00 - 16.20 ч. – доц. д-р Костадин Грозев (СУ) – Ровейки из Pro Quest: за българистиката зад граница и за българската академична диаспора в Северна Америка

16.20 - 16.40 ч. – гл. ас. д-р Гергана Алексиева (СУ) – Испанският път към Европа като историографски проблем (български аспекти)

16.40 - 17.00 ч. – гл. ас. д-р Бисер Банчев (ИБЦТ) – „Неволи и грешки” в представянето на трагедията в Сребреница

17.00 - 17.20 ч. ДИСКУСИЯ29.05.2011 г. (неделя)

10.00 - 11.45 ч. – Дискусия и предложения към секция „Българистика” на научна програма „Памет” в рамките на УХК „Алма Матер”

11.45 – ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014