Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет

„Защитата на Съединението”

Международна научна конференция, посветена на 125 години от Сръбско-българската война – 1885 г.
17 ноември от 09:30 часа
Конферентна зала в Ректората


ПРОГРАМА

9.00-9.30. Регистрация на участниците

9.30. Откриване на конференцията – доц. д-р Пламен Митев, декан на Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Приветствия от Ректорското ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, областния управител на Софийска област, кмета на град Сливница

10.15-13.00. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: доц. д-р Веселин Янчев

10.15-10.30. ст. н. с. кин Петр Ахмедович Искендеров (Институт славяноведения, РАН) – Сербо-болгарская война 1885 г. в геополитическом контексте тогдашней Европы

10.30-10.45. доц. д-р Румен Генов (НБУ) – Дипломатическата защита на Съединението: Европейската мисия на Иван Евстр. Гешов

10.45-11.00 доц. д-р Милен Михов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) - Екзарх Йосиф І и защитата на Съединението.

11.00-11.15. доц. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – За дипломатическата и военната защита на Съединението

11.15-11.30. полк. (р) доц. д-р Димитър Зафиров (главен секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва) – Действията на Северния отряд за защита на северозападната част на Българското княжество - 3-16 (15-28) ноември 1885 г.

11.30-11.45. Ганко Бенев (Съюз на военните ветерани – гр. Ловеч) – Генерал Никифор Никифоров като капитан в Сръбско-българската война

11.45-12.00. КАФЕ-ПАУЗА

12.00-12.15. проф. дин Стефан Симеонов (Академия на МВР) - Опазване на вътрешния ред и сигурността през 1885 г.

12.15-12.30. доц. д-р Даниел Вачков (Институт за исторически изследвания, БАН) Финансовите измерения на Съединението и неговата защита

12.30-12.45. експерт Огнян Пунев (Централен държавен архив) – Телеграфът, техническата модернизация на България и защитата на Съединението

12.45-13.00. доц. д-р Виржиния Радева (Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”) - Единството на българския народ в Сръбско-българската война - реакция в защита на Съединението

13.00-13.30. ДИСКУСИЯ

14.00-17.15. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: доц. д-р Валери Колев

14.00-14.15. доц. д-р Николай Проданов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Правно-нормативната хомогенизация на територията на Съединена България

14.15-14.30. ст.н.с. д-р Йорданка Гешева (Институт за исторически изследвания, БАН) – Съединението и неговата конституционна защита

14.30-14.45. Даниела Стоичкова (Научен архив на БАН) - Редовни и дописни членове на БКД в защита на Съединението

14.45-15.00. старши експерт Анета Маринова (Държавен военноисторически архив, гр. Велико Търново) - Паметникът на Съединението в гр. Пловдив и това, което мнозина не знаят … (по документи от Дирекция Военноисторически архив – В. Търново)

15.00-15.15. Григор Марков (Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН) Кога и как е издигнат паметника над град Цариброд в памет на загиналите български войни в Сръбско-българската война 1885 г. 15.15-15.30. КАФЕ-ПАУЗА

15.30-15.45. д-р Соня Пенкова (Национален военноисторически музей) – Промени в наградната система след Сръбско-българската война

15.45.-16.00. доц. д-р Тодор Мишев (Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”) – Съединението – историческа география в учебниците по история

16.00-16.15. доц. д-р Анна Кочанкова (Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”) – Архивите – военна плячка в Сръбско-българската война. Според данни на една преписка на Министерството на външните работи и изповеданията

16.15-16.30. Цветана Величкова (НА на БАН) – Михаил Сарафов, „Язаджийската чета” и спасяването на държавната хазна през 1885

16.30-16.45. Ани Златева (Институт за исторически изследвания, БАН) – Приносът и жертвите на фамилия Цанкови в защита на Отечеството през 1885 г. (по непубликуваните спомени на Недялка /Неда/ Цанкова-Людсканова, съхранявани в БИА на НБКМ)

16.45-17.15 ДИСКУСИЯ

17.15 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
 

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014