СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


КАТЕДРА „АРХИВИСТИКА И ПОМОЩНИ
ИСТОРИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„АРХИВИ, ПРОФЕСИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – РЕАЛНОСТИ
 И СТРАТЕГИИ“


 По случай 60-годишнината от старта на българското
професионално образование по архивистика в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и 10-годишнината
на специалност Архивистика и документалистика в
Историческия факултет


ПРОГРАМА


София
18 - 19 април 2012 г.
Зала № 2 на Ректората
бул. Цар Освободител №1518 април, сряда

10.00–11.00 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

11.00–11.30 ч. – Почивка (кафе-пауза)

І част

Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова

11.30–11.50 ч. - проф. д-р Андриана Нейкова (СУ) – Европейски предизвикателства към българското професионално университетско образование по архивистика и професията „архивист“

11.50–12.10 ч. - д-р Анна Ангелова (УБ на СУ) – Архивът на проф. Стоян Романски

12.10–12.30 ч. - Илонка Колева (УА на СУ) – Университетските исторически архиви – модели и практики

12.30–12.50 ч. - гл. ас. д-р Ралица Цветкова (НБКМ-БИА) – Личният фонд на проф. Тодор Боров – извор за ранната история на специалност „Архивистика” в СУ „Св. Климент Охридски“

13.00–14.00 ч. - Почивка

ІІ част

Модератор: гл. ас. д-р Ивайло Аврамов

14.00–14.20 ч. - доц. д-р Лъчезар Стоянов (НБУ) – История на институциите и обучението по архивистика

14.20–14.40 ч. - доц. д-р Дарина Григорова (СУ) – История и власт в постсъветска Русия

14.40–15.00 ч. - д-р Рени Марчева (НА на БАН) – Опазването на документални материали от архивните фондове на Научния архив на БАН – по примера на фонд „М. Цепенков“

15.00–15.30 ч. – Почивка (кафе-пауза)

15.30–15.50 ч. - гл. ас. д-р Мая Иванова (КМНЦ при БАН), Цв. Величкова (НА на БАН) – Дигитален кирило-методиевски архив: проект между КМНЦ и НА на БАН

15.50–16.10 ч. - гл. ас. д-р Русалена Пенджекова (ПУ) – Личният фонд и параметрите на документалното наследство – предизвикателства за изследователя

19 април, четвъртък, зала № 1 на Ректората

Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова

9.30–9.50 ч. - доц. д-р Анна Кочанкова (СУ) – „Институциите“ в обучението
на архивисти и документалисти: десет години по-късно

9.50–10.10 ч. - гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (СУ) – Прелиствайки Тери Кук – архивни прогнози и реалности в мрежовото общество

10.10–10.30 ч. - докторант Камелия Божилова (СУ) – Документално  наследство на Главна дирекция на народното здраве

10.30–10.50 ч. - Давид Нинов (НВИМ) – Структура на АИС за управление на документи в учрежденски архив – проблеми и тенденции


10.50–11.10 ч. - Мануела Желязкова („МБАЛ – НКБ“ ЕАД) – Перспективи за развитие на документалния и архивния мениджмънт в здравеопазването

11.10 – 11.40 ч. – Почивка (кафе-пауза)

Гласът на младите 11.40–12.00

Александрина Петрова (УНСС) – Архивистът – архитект на миналото и бъдещето

Диньо Господинов (КейбълТел) – Архив от „нулата“ – страданията на архивиста!

Информационни ресурси и иновации в обучението по архивистика – презентации 12.30–13.00 ч.

13.00 – 14.30 ч. - Дискусия: Професионално образование и квалификация по архивистика в мрежовото общество


« обратно »