Магистърска програма "Власт, авторитет и култура в югоизточна Eвропа"

Квалификационна характеристика

Магистърската програма "Власт, авторитет и култура в югоизточна Eвропа"е насочена към чуждестранни студенти, които имат познания и интереси към проблемите на Европейски югоизток. Магистърската програма надгражда върху основните умения в различни области на хуманитаристиката. Вниманието в преподаването се насочва към проблемите на властта, традиционният и съвременният авторитет и ролята на културата особено в най-новата история на полуострова. Завършилите програмата ще имат по-добри възможности за реализация в областта на мас-медиите, държавното управление, неправителствените организации и институциите, занимаващи се с проблеми на етническата и външната политика.

Учебен план - редовно обучение