На 11 ноември 2004 г. в Аулата на Ректората проф. д-р Мария Тодорова от Университета Илиной (Урбана-Шампейн, САЩ) бе удостоена с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

Тържествената церемония, която започна в 11 часа, бе ръководена от проф. д-р Георги Бакалов, заместник-ректора на Софийския университет по научноизследователската дейност. Деканът на Историческия факултет, проф. дин Иван Илчев, представи научния път на проф. Тодорова, подчерта нейните заслуги за развитието на балканистиката, като особено изтъкна обстоятелството, че тя е завършила Историческия факултет и дълги години е преподавала в Катедрата по История на Византия и балканските народи. В Аулата на Ректората бяха дошли много нейни приятели, колеги и студенти.


Преди да изнесе своето академично слово, "Клопката на изоставането. Модерност, темпоралност и национализмът в Източна Европа", проф. Тодорова благодари на Академичния съвет на университета, както и на Историческия факултет, за оказаната й висока чест. Тя подчерта, че почетното звание "Доктор хонорис кауза" представлява едно своебразно завръщане към корените, към родния дом, което много я трогва и вълнува.


 

От 1992 г. проф. Тодорова води занятия по нова и най-нова балканска история в Университета във Флорида, а от 2001 г. става преподавател в Университета Илиной (Урбана-Шампейн). Със своята книга "Imagining the Balkans" (1997) (бълг. издание "Балкани и Балканизъм"), която междувременно е преведена на повече от десет езика, Мария Тодорова се превръща в един от най-известните български историци в чужбина.


« обратно »