П о с л е д н и   н о в и н и

JUBILAEUS VII
Четения в памет на проф. дин Маргарита Тачева по повод на осемдесетгодишнината от нейното рождение, 3 - 4 юни 2016 г., зала "Яйцето", Ректорат

>> П Р О Г Р А М А

 

Н а у ч н и   с ъ б и т и я

Х конференция на специалност Архивистика и документалистика,
18 -19 април 2016 г.

>>  П Р О Г Р А М А

 

Национална научна конференция "Свободата на словото и печата и нейните ограничения в България, ХIХ-ХХ в.",
16 октомври 2015 г., Конферентна зала, северно крило, ет. 2., Ректорат, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

>>  П Р О Г Р А М А

 

Национален дидактически семинар
Китен, 25 – 29 юни 2015 г.
ОБЩЕСТВО, ПАМЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ
(История и обществени нагласи)

>>  П Р О Г Р А М А

 

IX Конференция
на специалност Архивистика и документалистика:
Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор – реалности и предизвикателства
16–17 април 2015 г.

>>  П Р О Г Р А М А

 

Катедра „Археология“ при Историческия факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките, имат удоволствието да Ви поканят на докторантска конференция на тема „Културно-историческото наследство: проучване и опазване“. Конференцията ще се проведе в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, северно крило, II етаж, на 15-16 декември 2014 г.

>> П Р О Г Р А М А

 

 

 

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО МЕЖДУ РЕФОРМИЗМА И РЕВОЛЮЦИИТЕ (ХІХ–НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК): ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ
Кръгла маса, посветена на 110 години от рождението на
академик ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ КОСЕВ

>>  П Р О Г Р А М А

 

 

 

Национален дидактически семинар в Китен, 16 - 20 юни 2014 г.
"История, манипулации, обществени рефлексии"

>> Сборник със статии
1,56 MB (pdf)

>> П Р О Г Р А М А

 

VІІІ Конференция на специалност Архивистика и документалистика: „Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили”, 10 и 11 април 2014 г., зала № 1 и 2 на Ректората.

>> ПРОГРАМА
 

Докторантска конференция в чест на 130-годишнината от рождението на професор Богдан Филов!

Катедра „Археология” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира докторантска конференция в чест на 130 годишнината от рождението на професор Богдан Филов. Конференцията ще се проведе на 16 декември 2013 г. в нова конферентна зала, ректорат, северно крило.
>> ПРОГРАМА
 

Международна конференция

ПРЕХОДИТЕ В ИСТОРИЯТА НА БАЛКАНИТЕ
(ЕЖЕДНЕВИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО)
Китен, 24 - 27 юни 2013 г.

 

През месец май 2013 г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" организира Трети международен конгрес по българистика.

ПРОГРАМА

23 май 2013 г.

12.30 часа, централно фоайе на Ректората. Откриване на изложбата „искони бћ слово“
16.00 часа, фоайе пред 272-ра аудитория. Откриване на изложбата „Италианският скулптор Арналдо Дзоки и българското освобождение“
16.30 часа, Аулата. Представяне на филма на БНТ „Дивният флорентинец“, посветен на Арналдо Дзоки.
18.00 часа, 224-та аудитория, първи етаж, Северно крило. Представяне на книгата на Албина Г. Хайрулина-Валиева „Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на евразийското пространство“ от доц. Венета Янкова
18.30 часа, фоайе пред 65-та аудитория. Откриване на изложбата „Преходът. Образи“

24 май 2013 г.

12.00 часа, 272-ра аудитория. Тържествено откриване на Третия международен конгрес по българистика.
Приветствено слово на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски”;
Приветствие на президента на Републиката Росен Плевнелиев;
Приветствие на министъра на образованието, младежта и науката;
Приветствие на председателя на Българска академия на науките;
Приветствие от Организационния комитет на Третия международен конгрес по българистика;
Приветствие от проф. Габор Балаж (Унгария);
Награждаване на победителите в Седмия национален литературен конкурс за стихотворение и разказ на фондация “Св. Климент Охридски”;
Връчване на стипендията на Фондация „Блага Димитрова“ на студент от Факултета по славянски филологии.
14.30 часа, Аулата. Връчване на Почетен знак със синя лента на Софийския университет на проф. Камал Абдуллаев, ректор на Славянския университет в Баку
15.30 часа, фоайе пред Музея на СУ, пети етаж, Северно крило. Откриване на авторска изложба (живопис и графика) на Йордан Шентов, посветена на Априлското въстание
16.00 часа, фоайе на първия етаж, Северно крило. Откриване на изложбата „Основи на българския парламентаризъм“, подготвена от Държавна агенция „Архиви“. Експозицията ще бъде представена от председателя на Агенцията доц. д-р Мартин Иванов
16.30 часа, Аулата. Изпълнение на групата за автентичен фолклор „Бистришките баби“ в рамките на представянето от Столичната община на кандидатурата на София за културна столица на Европа през 2019 г.

25 май 2013 г.

10.30 часа, 35-та аудитория, Северно крило. Представяне на проекта SUDIGITAL
10.30 часа, втори етаж, Северно крило. Откриване на Панаир на книгата
11.00 часа, Аулата. Проф. Хелмут Шалер и проф. Румяна Златанова представят книгата „Германско-българският културен и научен обмен“ (“Deutsch-bulgarischer Kultur-und Wissenschaftstransfer“). Събитието е организирано от Посолството на Федерална република Германия
14.00 часа, Аулата. Проф. дин Светозар Елдъров представя хърватско-българския сборник „Хървати и българи през вековете – история, култура, изкуство и език“
15.30 часа, Аулата. Представяне на изложбата „Старобългаристични издания на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ от проф. дин Димитър Кенанов

26 май 2013 г.

10.00 часа, Аулата. Представяне на книгата „Научное общество болгаристов республики Молдова, Тараклийски государственый университет имени Григория Цамблак, Тараклии-200 лет“ от доц. д-р Елена Хаджиниколова.
13.00 часа, Аулата. Тържествено закриване на Третия международен конгрес по българистика.
 

VII Конференция на специалност "Архивистика и документалистика"  
Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика
  >> Програма

 

Конференция на тема „Архивите, университетите и дигитализацията на културно-историческото наследство“, организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Държавна агенция „Архиви“ - 19 ноември 2012 г. Конференцията е втората по ред съвместна инициатива на ДАА и СУ „Св. Кл. Охридски“, посветена на проблемите на архивното наследство и дигитализацията, след проведената в началото на юни 2012 година среща на тема „Архивите в зората на електронното правителство“.  >> ПРОГРАМА

 

Национален дидактически семинар в Китен: 25 - 29 юни 2012 г.
"Празнично-юбилейната история" >> Сборник със статии 2,65 MB (pdf)>> П Р О Г Р А М А

 

Ежегодни кюстендилски четения'2012: „Традиции и преход в българската историческа наука” >> П Р О Г Р А М А


ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АРХИВИ, ПРОФЕСИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – РЕАЛНОСТИ
И СТРАТЕГИИ“
. По случай 60-годишнината от старта на българското професионално образование по архивистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 10-годишнината на специалност Архивистика и документалистика в Историческия факултет.

 

31-ви семинар по проблемите на Дидактиката на историята, 27 до 30 юни 2011 г.,  Китен:  "Историята като бъдеще"

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
"Дебати и проблеми в модерната българска историческа наука".

 

„Защитата на Съединението” - Международна научна конференция, посветена на 125 години от Сръбско-българската война – 1885 г.

 

Международна конференция „Университетски изследвания и преподавания по Етнология и Антропология”

30-ти семинар по проблемите на Дидактиката на историята, 21 до 25 юни 2010 г.,  Китен:  "Историческото образование - традиции и иновации"

 

29-ти семинар по проблемите на Дидактиката на историята, 22 до 26 юни 2009 г.,  Китен:  "Висшето историческо образование - учебни планове и програми"
 

Работен семинар "История на технологиите в (Югоизточна) Европа", 12- 13 юни 2009 г.
>> Програма <<


Катедра „История на Византия и балканските народи“
Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

К Р Ъ Г Л А
  М А С А

11 – 12 декември 2008 г.

Двувековният път на едно понятие
„Балканският полуостров“
(1808-2008 г.)
 

Традиционният семинар по проблемите на дидактиката на историята се проведе от 23 до 27 юни в творческия дом на СУ "Св. Климент Охридски" - Китен. Темата на семинара беше:

"Българско историческо образование"

>> Програма <<

 

На 18 и 19 април 2008 г. Историческия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини проведоха третата научна конференция по архивистика на тема: “Българските архиви и университетската архивистика през ХХІ в.”. Тя продължава традицията на ежегодните научни форуми от 2005 г. по инициатива на преподавателската колегия от специалност “Архивистика и документалистика”. Основната цел е да се представят най-новите стратегии, насоки и политики в областта на професионалното образование по архивистика като адекватно отражение на обществените потребности, очаквания и изисквания към съвременната професия архивист-документалист.  >> Програма <<

От 25 до 27 юни 2007 г. в творческия дом на Софийския университет в гр. Китен  се проведе традиционният летен семинар по проблемите на дидактиката на историята на тема: "Документи и памет в историята".

Конференция “В памет на 100-годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев (1907-2007г.) – архивно наследство”, 18 април 2007 г.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
СОФИЯ, 14–15 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.     Още...

Историческият факултет при СУ “Св. Кл. Охридски” възстановява традиционния международен научен семинар в Смолян “Университетски четения и изследвания по българска история”. Още ...

 

Летен семинар "Пространството в историята" - 26 - 30 юни 2006 г., Китен. Още ...

Летен семинар "Алтернативата в историята" и национална среща CLIOHnet - Варна, юни 2005 г.   Още ...

Катедра "Архивистика и ПИД" в Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" организира научната конференция на тема: "Българската университетска архивистика като образователен модел - история и бъдеще", проведена на 18 и 19 април 2005 г. в София.    Още ...

През ноември 2004 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе Национална научна конференция. Научният форум бе посветен на темата "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОМЯНАТА: БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА СЛЕД 1989 Г."

 

"Доктор хонорис кауза" за проф. Мария Тодорова!

На 11 ноември 2004 г. в Аулата на Ректората проф. д-р Мария Тодорова от Университета Илиной (Урбана-Шампейн, САЩ) бе удостоена с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Още ...               Академично слово на Проф. Мария Тодорова


К о н к у р с и

3А СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

Конкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2016/2017 г.

 

Процедури по заемане на академични длъжности

Процедури по придобиване на научни степени


 

 

Д р у г и

Церемония по връчване на дипломите, 21 май 2012 г.

Държавна Агенция “Архиви” – програма “Приятели на архивите”

Откриване на учебната 2010/2011 г.

Промоция на випуск 2009 г., Исторически факултет

Ден на специалност Архивистика и документалистика

Откриване на учебната 2009/2010 г.

Промоция на завършилите Историческия факултет през 2008 г.

Откриване на учебната 2008/2009 г.

Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от випуск 2007 г.

Откриване на учебната 2007/2008 година в Исторически факултет.

Промоцията на завършилите Историческия факултет през 2006 г.  се състоя на 21 май 2007 г. в аулата на Софийския университет.

Откриване на учебната 2006/2007 година в Исторически факултет на 2.10. 2006 г.

Промоция на завършилите магистърска и бакалавърска степен в Исторически факултет на 22 май 2006 г. Още ...

Протоколи

Декански съвет на Исторически факултет, 11 януари 2011 г.

Факултетен съвет на Исторически факултет, 25 януари 2011 г.

 

Анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите в магистърските програми на исторически факултет за учебния процес и ефектите от него - март 2015 г.

Анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите от Исторически факултет за учебния процес и ефектите от него - март 2015 г.

Aнализ на данни от социологическо изследване за проблемите на учебния процес, проведено сред студентите от Исторически факултет в периода март - април 2011 година.

Анализ на данни от емпирично социологическо изследване, проведено със студентите-магистри от Исторически факултет - февруари 2006 година.

Aнализ на данни от социологическо изследване за проблемите на учебния процес, проведено сред студентите от Исторически факултет в периода януари - март 2005 година.

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2017