Академичен състав на Исторически факултет

чл.кор. проф. дин Иван  Димитров - нова и съвременна история на балканските народи
проф. дин Диляна Ботева - история на древните общества
проф. дин Иван Първев - нова балканска история
проф. дин Красимира Гагова - средновековна история
проф. дин Петър Ангелов - средновековна българска и балканска история
проф. дин Христо Матанов - средновековна балканска история
проф. д-р Борислав Гаврилов - нова история, история на международните отношения през ХІХ в.
проф. д-р Веселин  Янчев - нова българска история
проф. д-р Евгения Калинова - история на България 1944–1989 г.
проф. д-р Ирина Колева
проф. д-р Искра  Баева - съвременна история
проф. д-р Костадин Рабаджиев - класическа археология
проф. д-р Красимир Стоилов - българска, славянска и извъневропейска етнология
проф. д-р Красимир Лещаков - праистория
проф. д-р Красимира Табакова - методика на обучението по история
проф. д-р Милияна Каймакамова - средновековна българска история
проф. д-р Надя Манолова - Българско възраждане
проф. д-р Петър Делев - история на древните общества, тракийска археология
проф. д-р Пламен Митев - история на България ХV–ХІХ в.
проф. д-р Тодор Мишев - методика на обучението по история
проф. д-р Тотко Стоянов - археология на Югоизточна Европа през І хил. пр. Хр.
проф. д-р Юри Тодоров - информатика, аудиовизуални и инф. технологии
доц. д-р Александър Николов - средновековна история
доц. д-р Александър Сивилов - нова история
доц. д-р Алексей  Кальонски - история на Русия ХІV – ХVІІ в., балканска история ХІV–ХVІІ в.
доц. д-р Ангел Николов - средновековна българска история
доц. д-р Анна Кочанкова - архивистика
доц. д-р Валери Колев - нова българска история
доц. дин Веселин Тепавичаров - потестарно-политическа етнология
доц. д-р Георги Николов - средновековна българска история
доц. д-р Георги Стойчев - методика на обученето по история
доц. д-р Гергана Георгиева - съвременна история
доц. д-р Дарина Григорова - нова история на Русия
Доц. д-р Джени Маджаров - аграрна етнология, европейска етнология, невербални комуникации
доц. д-р Ивайла Попова - средновековна история, история на Византия
доц. д-р Мира Маркова - етнология
доц. д-р Мирелла Дечева - етномузеология
доц. д-р Михаил Груев - най-нова история на България
доц. д-р Наум Кайчев - нова балканска история
доц. д-р Петя Георгиева - праистория
доц. д-р Росица Ташева - нова история
доц. д-р Румяна Колева - средновековна българска археология
доц. д-р Румяна Маринова-Христиди - история на България
доц. д-р Светлана Иванова - история на България ХV–ХVІІ в.
доц. д-р Тина Георгиева - история на Русия, нова обща история
доц. д-р Тодор Попнеделев - историография и философия на европейската историческа наука
гл. ас. д-р Борис Стоянов - съвременна история
гл. ас. Ваня Рачева - история на България през Възраждането
гл. ас. д-р Веселка Гъркова - средновековна история
гл. ас. д-р Владимир Станев - история на България
гл. ас. д-р Даниела Стоянова - археология
гл. ас. д-р Ивайло Аврамов - архивистика
гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова - археология
гл. ас. д-р Илия Илиев - етнология
гл. ас. д-р Ина Пачаманова - етнология
гл. ас. д-р Кабалан Мурказел - стара история
гл. ас. д-р Кирил Господинов
гл. ас. д-р Красимир Кръстев - методика на обучението по история
гл. ас. д-р Мария Баръмова - нова и съвременна балканска история
гл. ас. д-р Никола Дюлгеров
гл. ас. д-р Никола Теодосиев - археология
гл. ас. д-р Радослав Спасов
гл. ас. д-р Ралица Цветкова - архивистика
г
л. ас. д-р Светослав Живков
гл. ас. д-р Теодор Димитров
гл. ас. д-р Христо  Беров - нова и съвременна балканска история
гл. ас. д-р Юлия Цветкова - стара история
ас. д-р Милена Петкова-Енчева - история на България
ас. д-р Юлий Стоянов - стара история
ас. Албена Миланова
ас. Андрей Лунин - архивистика
ас. Васко Арнаудов - история на Византия
ас. Елена Ангелова - археология
ас. Ивайло Лозанов - археология
ас. Йоана Бенчева - средновековна балканска история
ас. Надежда Тодорова - археология


 

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2017