Академичен състав на Исторически факултет

чл.кор. проф. дин Иван Илчев Димитров - нова и съвременна история на балканските народи
проф. дин Диляна Василева Ботева - история на древните общества
проф. дин Иван Христов Първев - нова балканска история
проф. дин Красимира Димитрова Гагова - средновековна история
проф. дин Петър Димитров Ангелов - средновековна българска и балканска история
проф. дин Христо Лука Матанов - средновековна балканска история
проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов - нова история, история на международните отношения през ХІХ в.
проф. д-р Веселин Костов Янчев - нова българска история
проф. д-р Евгения Иванова Калинова - история на България 1944–1989 г.
проф. д-р Ирина Колева Колева
проф. д-р Искра Василева Баева - съвременна история
проф. д-р Костадин Иванов Грозев - история на света през ХХ в.
проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев - класическа археология
проф. д-р Красимир Петров Лещаков - праистория
проф. д-р Красимира Лазарова Табакова - методика на обучението по история
проф. д-р Милияна Василева Каймакамова - средновековна българска история
проф. д-р Надя Иванова Манолова - Българско възраждане
проф. д-р Петър Неделчев Делев - история на древните общества, тракийска археология
проф. д-р Пламен Димитров Митев - история на България ХV–ХІХ в.
проф. д-р Тодор Илиев Мишев - методика на обучението по история
проф. д-р Тотко Нейков Стоянов - археология на Югоизточна Европа през І хил. пр. Хр.
проф. д-р Юри Тодоров Тодоров - информатика, аудиовизуални и инф. технологии
доц. д-р Александър Николов Николов - средновековна история
доц. д-р Александър Сивилов - нова история
доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски - история на Русия ХІV – ХVІІ в., балканска история ХІV–ХVІІ в.
доц. д-р Ангел Николов Николов - средновековна българска история
доц. д-р Анна Костадинова Кочанкова - архивистика
доц. д-р Валери Каменов Колев - нова българска история
доц. дин Веселин Иванов Тепавичаров - потестарно-политическа етнология
доц. д-р Георги Николов Николов - средновековна българска история
доц. д-р Георги Якимов Стойчев - методика на обученето по история
доц. д-р Гергана Алексиева Георгиева - съвременна история
доц. д-р Дарина Григорова Григорова - нова история на Русия
Доц. д-р Джени Маринов Маджаров - аграрна етнология, европейска етнология, невербални комуникации
доц. д-р Елка Димитрова Дроснева - изворознание и историография
доц. д-р Ивайла Любомирова Попова - средновековна история, история на Византия
доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов - българска, славянска и извъневропейска етнология
доц. д-р Мира Николаева Маркова - етнология
доц. д-р Мирелла Стефанова Дечева - етномузеология
доц. д-р Михаил Иванов Груев - най-нова история на България
доц. д-р Наум Илиев Кайчев - нова балканска история
доц. д-р Петя Георгиева Георгиева - праистория
доц. д-р Росица Стефанова Ташева - нова история
доц. д-р Румяна Василева Колева - средновековна българска археология
доц. д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди - история на България
доц. д-р Светлана Любомирова Иванова - история на България ХV–ХVІІ в.
доц. д-р Тина Николаева Георгиева - история на Русия, нова обща история
доц. д-р Тодор Александров Попнеделев - историография и философия на европейската историческа наука
гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов - съвременна история
гл. ас. д-р Веселка Василева Гъркова - средновековна история
гл. ас. д-р Владимир Георгиев Станев - история на България
гл. ас. д-р Даниела Стефанова Стоянова - археология
гл. ас. д-р Ивайло Асенов Аврамов - архивистика
гл. ас. д-р Илиана Борисова - Кацарова - археология
гл. ас. д-р Илия Стоянов Илиев - етнология
гл. ас. д-р Ина Веселинова Пачаманова - етнология
гл. ас. д-р Кабалан Самир Мурказел - стара история
гл. ас. д-р Кирил Господинов
гл. ас. д-р Красимир Сашков Кръстев - методика на обучението по история
гл. ас. д-р Мария Георгиева Баръмова - нова и съвременна балканска история
гл. ас. д-р Никола Дюлгеров
гл. ас. д-р Никола Петров Теодосиев - археология
гл. ас. д-р Радослав Стефанов Спасов
гл. ас. д-р Ралица Симеонова Цветкова - архивистика
г
л. ас. д-р Светослав Живков
гл. ас. д-р Теодор Димитров
гл. ас. д-р Христо Анастасов Беров - нова и съвременна балканска история
гл. ас. д-р Юлия Милчева Цветкова - стара история
ас. д-р Милена Иванова Петкова-Енчева - история на България
ас. д-р Юлий Емилов Стоянов - стара история
ас. Албена Пламенова Миланова
ас. Андрей Александров Лунин - архивистика
ас. Ваня Николова Рачева - история на България през Възраждането
ас. Васко Василев Арнаудов - история на Византия
ас. Елена Ангелова Ангелова - археология
ас. Ивайло Марков Лозанов - археология
ас. Йоана Илиева Бенчева - средновековна балканска история
ас. Надежда Георгиева Тодорова - археология


 

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2017