Търсене в сайта на факултета

Google
WWW clio.uni-sofia.bg

Електронна поща в clio.uni-sofia.bg

 Електронно обучение e-clio

 

Рубриката "Учебни ресурси" в дигиталната библиотека на СУ "Св.Климент Охридски", sudigital, е достъпна за студенти в бакалавърска степен на всички специалности от Исторически факултет с факултетния номер като потребителско име и парола при поискване от системата. При проблеми с достъпа и за допълнителна информация се обръщайте към гл. ас. Димитър Григоров на e-mail: djmitazo@yahoo.com

 

Онлайн библиотека

   Книги

Дуйчев, И. Лекции по архивистика. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1993 г. - pdf, 1937 KB.
Кузманова, М. История на архивите и организация на архивното дело в България. "Наука и изкуство", С. 1996 г. - pdf, 1782 KB.
Анчова, К. и кол. Речник на българската архивна терминология. ВСУ "Черноризец Храбър", Варна 2002 г. - pdf, 890 KB.
Методически кодекс. Част I. Организация и управление на архивното дело, архивна мрежа и комплектуване на архивите. ГУА при МС, С. 1982 г. - pdf, 583 KB.
Кар, Х. Що е история?. "Сонм", С. 2002 г. - pdf, 1040 KB.
Савов, Н. Към историята на българската архивистика. Българската общественост и документалното ни наследство. С.: "Българска академия на науките", 1990. 138 с.
Холмс, Д. Стратегии за електронно правителство. Превод от английски език: В. Шумкова. С: "Сласика и стил" ООД. 2002. 354 с.
 

   Фондови каталози

Фонд 10 - Пейо Крачолов Яворов (1878 - 1914). ГУА при МС, ЦДИА - pdf, 566 KB.

Министерство на народната просвета (1879–1944). Фонд № 177К. Инвентарен опис № 1. С: Главно управление на архивите при Министерския съвет, 1979. 100 с.

Народно събрание (1879–1944). Фонд № 173К. Инвентарен опис № 1. С: Главно управление на архивите при Министерския съвет, 1979. 247 с.

   >> Статии ...
 

Онлайн каталози

Каталог на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Своден каталог НАБИС - национален каталог на академичните библиотеки в България
 

Лекционни курсове

Предлагани курсове за дистанционно обучение към проект Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
 


Електронно списание

Електронно историческо списание "Анамнеза"

Исторически форум на списание "Анамнеза"


Библиотеки

Библиотека История

Библиотека Археология

 

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2017