Aнализ на данни от социологическо изследване за проблемите на учебния процес, проведено сред студентите и преподавателите от Исторически факултет в периода януари - март 2005 година


По предложение на Деканското ръководство и със съдействието на Студентския съвет Университетският център за социологически изследвания (УЦСИ) проведе в периода януари - март 2005 емпирично социологическо изследване сред студентите и преподавателите от Исторически факултет.Резултати от изследването със студентите.


Резултати от изследването с преподавателите - pdf, 343 KB;
Приложения - pdf, 196 KB.


 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014