Обработка и анализ на данни от социалните изследвания

магистърска програма, ФНПП

 

 

 

 

Конспект

Задача

Пример

 

Тодоров, Ю. Клиометрия. "Парадигма", С. 2000 г.

Тодоров, Ю. Методика и инструментариум за вътрешно оценяване на урока по физическо възпитание и спорт – пилотно изследване, проведено в 66-то СОУ „Филип Станиславов” – София

Анкетна карта

 

Примерни курсови работи
 
Текстов документ Електронна таблица
46400.doc 46400.xls
46406.doc 46406.xls
46429.doc 46429.xls
46430.doc  
M46618.pdf M46618.xls